Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Borrelia forum

Forum for borreliose, flått og flåttbitt ble opprettet som følge av at mange norske medlemmer slet med langvarige kroniske smerter etter flåttbitt. De hadde også problemer etter påvist borreliose, fordi behandlingstilbudet på norske offentlige sykehus har vært mangelfullt. Friends International Support Group (FISG), også kalt Forum for kroniske smerter, ble opprettet allerede i 2001. Noen år senere ble det opprettet en egen forumside for norske medlemmer med spørsmål om borreliose. Dette var trolig den første samlingen av borreliapasienter i Norge.

Medlemmene ønsket et sted hvor de kunne utveksle erfaringer om både undersøkelser og behandling, og om spesifikke plager som aldri forsvant til tross for behandling. Etterhvert har medlemmene samlet mye informasjon om borreliose som er lagt ut på dette forumet. Informasjonen gjelder både undersøkelser, tester og behandling, samt artikler fra medisinske tidsskrifter og media. Medlemmene deler også erfaringer om behandlinger, enten det gjelder langvarige eller kortvarige antibiotikakurer, alternativ behandling m.v.
Nutramedix

Vi har i mange år bidratt med formidling av informasjon i media og deltatt i offentlig debatt om aktuelle temaer i borreliose.

På et forum som dette er det enkelt å samle informasjon, samt finne informasjonen etterpå:

Les om:

Borrelia klinikker i Europa.

Behandling etter flåttbitt.

Borreliasyke og tillitskrise i forhold til helsevesenet.

I 2009 ble Norsk Lyme Borreliose-Forening (NLBF) stiftet. Foreningen driver bl.a. interessepolitisk arbeid innen relevante fora for å synliggjøre de problemer som er tilstede rundt diagnostisering og behandling av pasienter som er blitt langvarig/kronisk syke etter å ha blitt bitt av flått. NLBF var en lenge etterlengtet forening da den ble stiftet. Foreningen arbeider seriøst og målrettet for borreliasyke.