Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Dragon Forum

Med Dragon Naturally Speaking kan du snakke til PC’en og se ordene komme opp på skjermen i dokumenter, email, messengers, facebook eller forum. Du kan surfe på nettet ved å bruke stemmen.

For å spare tid når du skal til dine favoritt nettsteder, kan du lage snarveier på skrivebordet ditt og gi snarveiene engelske navn. VG kan f.eks. kalles Newspaper1, Dagbladet for Newspaper2, Facebook kalles Facebook, Google for Google osv. For å åpne Google kan du bruke kommandoen: Open Google.

Diskuter med andre brukere i Forum for brukere av Dragon Naturally Speaking.

Man kan søke om å få Dragon programmet som hjelpemiddel gjennom hjelpemiddelsentralen (HMS). HMS nr for den proffesjonelle versjonen er 156909.

Vår høringsuttalelse til utkast til IKT forskrifter fra FAD i januar 2013.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle uavhengig av funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes. I den forbindelse ser vi det som helt nødvendig å utvikle talegjenkjenning på norsk for å sikre at både forskriftens og lovens formål blir oppfylt. Uten talegjenkjenning på norsk er det store grupper som fratas muligheten til å delta i samfunnet som likeverdige borgere.