Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Liggetraller

Noen har eller kan etterhvert få, nedsatt både sitte- og bevegelsesevne. Da kan man bruke en liggetralle. Liggetralle er et hjelpemiddel for personer som har problemer med å sitte, og som heller ikke kan gå over lengre avstander. En liggetralle er laget som en rullestol med liggebenk i stedet for sete. Liggetrallen brukes til forflytning av personer som lider av sittehemning.

Vi har medlemmer i andre kanter av hverden som bruker liggetralle fra Norge, eller inspirert av liggetralle konseptet i Norge. Jeg korresponderer ukentlig med bl.a. en mann i USA som nylig tok i bruk en liggetralle etter å ha sett bilder på våre nettsider. Han har fått deler av sitt sosiale liv tilbake! Han må ligge enten på magen eller siden. Han fortalte meg:

“Malls are great to get around when there is not too much people except for the staring looks and the difficulties getting there. It realy is nice to be able to communicate with somebody also ‘lying down’.”

Liggetralle