Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Snakk til PCen!

Gode nyheter for deg med kroniske smerter og funksjonsvansker: Nå kan du snakke til PCen!

Av Ida Solvang
MediaLT

I 2005 begynte et par datakjennere i Oslo å spørre funksjonshemmede hva som ville gjøre det lettere for dem å bruke datamaskin på linje med alle andre. Nå har de konstruert svaret fra bunnen: En boks som gjør at du kan styre PCen ved å snakke. Den heter Vomote, og nå er den tilgjengelig for deg som trenger den.

En sekretær ville løst alle problemer!

De funksjonshemmede som ble spurt, mente at en sekretær ville løst alle deres ulike vansker med å bruke PC i en tidvis krevende hverdag. Som resultat igangsatte firmaet Media Lunde Tollefsen AS prosjektet Smudi i 2006, med støtte fra Norges forskningsråd. Målet var å utvikle talegjenkjenning på norsk. Ved hjelp av et samarbeid med teknologifirmaet Veridict AB i Sverige, er løsningen Vomote endelig ferdig.

Vomote er en boks du kobler til PCen ved hjelp av en USB-kabel, akkurat som en iPod. Når du sier en kommando, blir det du sier gjenkjent og PCen gjør det du ba om. Du kan for eksempel:

  • Styre musen og klikke
  • Åpne og hoppe raskt mellom programmer og favoritter
  • Stave/bokstavere ord
  • Formatere og redigere tekst, og sette inn formler i regneark
  • Opprette, sende og slette e-post

En person med kroniske smerter og funksjonsproblemer, vil ha stor nytte av en slik løsning fordi mus og tastatur vil brukes mindre hyppig. Kan du snakke, kan du avlaste armene og ryggen og likevel få oppgavene gjort minst like raskt som ellers. Forskergruppa er samstemt om at dette produktet vil kunne hjelpe mange med smerte- og funksjonsvansker til å fungere bedre i utdannelse og jobb, eller å bli mindre utslitt av den jobben de har.

Hva skjer fremover

”Vårt mål er at Vomote skal kunne styre alt på PC’en,” sier prosjektleder Morten Tollefsen. ”Likevel har vi valgt ut noen programmer som har ekstra god talestøtte. Dette gjelder spesielt innebyggede programmer i Windows 7 og Microsoft Office 2007, fordi det er dem folk bruker,” sier han.

Vil du ha mer informasjon?

Vomote er godkjent som hjelpemiddel, og det betyr at du kan søke NAV om Vomote. Vil du ha mer informasjon, kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen, eller gå til

www.vomote.no