Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Pasienttransport

Friends International Support Group har skrevet til Helse- og omsorgsdepartementet om pasienttransport for de som må ligge under transporten. Dette er et utdrag av brev av 18.10.2010, som hittil ikke er besvart:

“Min henvendelse gjelder pasienttransport for personer som må ligge flatt. Mange sittehemmede har behov for spesialtilpasset sengetransport. Et slikt tilbud finnes ikke innen pasienttransport i dag.

Pasienttransport systemet slik det er i dag, dekker transport med taxi for sittende kunder og båretransport med ambulanse for personer som må ligge. Å ligge på en båre er svært ukomfortabelt og en smertetilstand kan lett forverres. Ambulanser er konstruert for å kjøre raskt ved akuttbehov, ikke for komfort. I tillegg kommer det problemet at man sannsynligvis vil måtte tilbringe flere timer på lege- kiropraktorkontor el. for å vente på ambulanse hjem. For øvrig vil ambulansetransport for sittehemmede påføre samfunnet merkostnader og ramme akuttberedskapen. Det er tvilsomt om det overhodet finnes kapasitet.

Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete uttalte følgende til Stortinget 16. februar 2006: ”Vegdirektoratet opplyser imidlertid at det ikke har vært hensikten å tillate transport av personer på båre med utvidet drosjeløyve, da slik transport har vært forutsatt å skulle foretas med ambulanse.” Jf. tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssens tilsvarende svar til Stortinget om samme tema 20. april 2009.

Mine spørsmål er; hva har skjedd med denne saken? Hvilke tilbud har sittehemmede med behov for pasienttransport i dag? Når skal en ordning for pasienttransport for liggende foreligge? Når det foreligger et slikt tilbud, vil dette inngå som en del av pasienttransport tilbudet som dekkes av NAV?”

Sittehemmede venter på en praktisk løsning for deres pasienttransport behov. Dette har vært klart og tydelig påpekt i flere år av bl.a. Ryggforeningen i Norge.