Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Sittehemning

Hva er sittehemning?

De fleste er ukjent med at sitteproblemer har en offentlig betegnelse som kalles sittehemning. Dette gjelder også de som selv er rammet. Hemningen kalles også nedsatt- eller redusert sitteevne, eller rett og slett sitteproblemer. Dette er den vanligste funksjonsnedsettelsen ved rygglidelser og kroniske smerter i sete, nakke og rygg.

Seks mediestudenter ønsket å fortelle om sittehemning. I en video på 30 sekunder fokuserer de på sittesamfunnet vårt.
Disse 30 sekundene bygger på flere dagers filmopptak og nærmere ett år med redigeringsarbeid. Arbeidet er utført på fritiden uten godtgjørelse. Dette er deres bilder, deres musikk og deres stemme: Sittehemning.

Årsaken til sittehemning kan være smerter ved bekkenløsning under eller etter svangerskap, ryggoperasjon, rygg og nakke smerter grunnet sykdom, slitasje eller skade. Sittehemning kommer i mange grader og av ulike årsaker, sitteproblemer kan være midlertidig eller kronisk.

Sittehemmede er ikke nødvendigvis bevegelseshemmet, snarere tvert imot. Noen sittehemmede kan gå lange avstander, men likevel ha problemer med å sitte over lang tid. De som er betydelig rammet kan være avhengig av en liggetralle. Denne er vanligvis bygget som en rullestol med benk i stedet for sete.

Sittehemmede kan deles inn i to grupper:

Den ene gruppen kan i enkeltsituasjoner utsette ryggen for nokså sterke smerteprovokasjoner, for eksempel ved å sitte eller stå lenger enn vanlig, uten at dette forverrer den generelle smertetilstanden utover en dag eller to.

Den andre gruppen vil etter en tilsvarende smerteprovokasjon risikere å sette i gang en tiltagende smertespiral som kan gi langvarig økt smerte.

Det kan handle om en forverret smertetilstand over uker og måneder med tilsvarende økt invalidiseringsgrad, dvs. nokså dramatiske konsekvenser. En mulig forklaring av årsaksmekanismene til dette fenomenet blir i faglitteratur beskrevet som sentral sensitivering i sentralnervesystemet.

Hva sier de som har sitteproblemer?

En uttalelse som går igjen er:

«Å ligge i det offentlige rom, har vært vanskelig for meg. Slik at i perioder har jeg heller oppholdt meg hjemme.»

En sittehemmet sier videre:

Jeg synes det er vanskelig å ta plass i det offentlige rom, det er vanskelig å ligge der andre sitter. En føler at en får oppmerksomhet. En blir sårbar og utsatt. Jeg unnlater å være med på ting fordi jeg får veldig vondt av å sitte for lenge. Jeg kan ikke være i jobb. Jeg kan sjelden delta på foreldremøter osv. Vanskelig å gå på kino, når jeg unner meg det en eller to ganger i året må jeg ligge flere dager etterpå. Kan ikke reise på ferie hvor langt jeg måtte drømme om. Middagsselskaper kan fort bli et mareritt.

En annen påpeker:

Det er vanskelig for andre å forstå hvorfor en hele tiden trekker seg unna sosiale sammenhenger, og jeg har vært lite flink til å presentere mine sittehemminger for andre. Er redd for å oppfattes som sytete. Utfordringen er jo når en skal sosialisere seg på ukjente plasser, eks være med på julebord, der en blir sittende på harde rette stoler hele kvelden. Jeg presser meg til å være med på middagen i alle fall, men så mye mer greier jeg ikke. Men de andre er blitt vant til at jeg forsvinner etter maten.

Kampen for å bli forstått som sittehemmet er vanskelig. Kan du ikke sitte, er du liksom ikke no å ta vare på i arbeidslivet. Men vi har jo et hode som fungerer….sa et annet medlem. «Arbeidsgiver mente at jeg ikke hadde noe å gjøre på jobb om jeg måtte ligge meg nedpå i løpet av dagen», forteller et medlem som er i ferd med å miste jobben.

Loven om diskriminering- og tilgjengelighet er et verktøy

Mye diskriminering skyldes uvitenhet. Vi opplever at folk trenger og ønsker seg kunnskap. Det gir et godt utgangspunkt for endring, uttalte Likestillingsombud Beate Gangås da loven ble vedtatt. Gjennom kontakt med kompetente fagmiljøer og ved å lytte til funksjonshemmedes erfaringer, kan vi bli gode pådrivere for å utvikle nye standarder, sier hun.

Hun var klokkeklar på at den nye loven skulle fylle et tomrom i norsk diskrimineringslovgivning. Hun uttalte bl.a;
– Nå får vi et utvidet juridisk vern av utsatte grupper, et vern som personer med nedsatt funksjonsevne til nå bare har hatt i arbeidsmiljøloven. Det er på tide at diskrimineringsgrunnlagene likestilles, sa hun.

Informasjonskampanje om sittehemning

Friends International har de siste årene ført en informasjonskampanje om sitteproblemer. I 2012 ble vår webfilm ferdig og publisert på nettet. I forbindelse med påsken 2013, ble filmen tatt ut til å vises på reklamefrie dager på TV2.

Hovedmålet for kampanjen

Informasjon og bevisstgjøring rundt redusert evne til å sitte – sittehemning. Spesielt i forbindelse med kravet til universell utforming og loven om diskriminering og tilgjengelighet. Forebygge isolasjon og utestenging av sittehemmede fra forskjellige arenaer i samfunnet.

Prosjektide – «Med stolen som fiende»!

Informasjon er helt avgjørende for at de samfunnsskapte barrierer for sittehemmede skal nedbygges. Vi ønsker at sittehemmede skal få kunnskap, støtte og hjelp til best mulig livskvalitet, uavhengighet og egenverd.

Vår erfaring er at informasjon og anerkjennelse av utfordringene er et viktig bidrag for å forebygge langsiktige konsekvenser for hver enkelt. Bevisstgjøring og formasjon om hvilke muligheter som finnes er viktig for å møte utfordringer. Med best mulig tilrettelegging kan vi unngå at personer kommer i en livssituasjon som fører til utestenging fra arenaer som arbeidsliv, sosial omgang, hobbyer og aktiv egenomsorg.

Informasjonshefte om Universellutforming og Sittehemning >>>

Vi har en egen webside på Facebook om sittehemning: Sittehemning på Facebook