Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Friends International Support Group

Om Forum for kroniske smerter

Friends International Support Group (FISG), er en norskregistrert og norskdrevet interesseorganisasjon for mennesker med kroniske smerter. Organisasjonen er registrert i Brønnøysund og ble grunnlagt 18. april 2001. Organisasjonens grunnpilar er likemannsarbeid drevet gjennom et forum på nettet, og kalles derfor også ”forum for kroniske smerter”. FISG har ca 1.000 norske medlemmer. Mange lider av ulike begrensninger i dagliglivet pga kroniske smerter. Organisasjonens likemannsforum besøkes av rundt 15.000 brukere pr måned.

Forumet er åpent for alle å lese. Som kroniske smertepasienter gjør vi oss nye erfaringer hele tiden. Vi mener det er viktig at erfaringer og informasjon blir samlet inn, gjøres kjent og organiseres slik at de kan komme flere til gode. Bli med å bidra til innsamling og spredning av kroniske smertepasienters erfaring!

Du må registrere deg for å kunne skrive. Det er gratis å registrere seg. Du kan lese om hvordan vi klarer å drive Forumet økonomisk.

Vi arbeider for at medlemmene våre skal unngå isolasjon, få økt kunnskap, få styrket selvfølelse, være informert om sine rettigheter og gjennom dette oppnå økt livskvalitet. Vår selvhjelpsgruppe skal være et sted for livsglede og mestring!

Registrer gratis medlemsskap i dag! Send oss gjerne din kommentar!

Forumet knytter sammen personer som lever i forskjellige land med ulike typer sykdom, men de fleste lider av kroniske smerter. Friends International Support Group er en ideell organisasjon uten inntekter eller medlemskontingent. Daglig leder er grunnlegger Mosken Bergh. Alle som deltar er selv smertepasienter.

Organisasjonen er mest kjent for arbeidet med å fremme informasjon og forståelse for bl.a. sittehemning både i Norge og på verdensbasis. Begrepene «sittehemning» og «sittehemmede», samt det engelske begrepet «sitting disability», var tidligere nærmest ukjente begrep. Dette til tross for at sittehemning er den mest alminnelige funksjonshemningen for personer med muskel- og skjelettlidelser.

Både organisasjonen og forumet er drevet av brukerne selv på frivillig basis uten godtgjørelse. Vi arbeider på dugnad!

 

Forumet og informasjonen på dette nettstedet må aldri erstatte konsultasjon hos lege. De som deltar er ikke fagpersoner og kan ikke diagnostisere eller gi faglige råd om medisinering eller annen behandling.

Følg oss på Facebook |