Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Kroniske smerter

Friends International Support Group er en uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med kroniske smerter. Mange av medlemmene har diagnosen bekkensmerter-bekkenleddsyndrom, fibromyalgi, ryggsmerter eller nakkesmerter. Noen har ikke annen diagnose enn uspesifikke smerter eller smerter av ukjent årsak.

Dessverre er det mange pasienter med invalidiserende smerter innenfor gruppen av muskel- og skjelettlidelser hvor en ikke gjør funn på bilder, ikke får noen forklaring eller konkret årsak til smertene. Smertene er like ille uansett. At man ikke finner den konkrete åprsaken betyr imidlertid ikke at en ikke kan få hjelp!

Les vårt brev om manglende prioritering av kroniske smertepasienter til Helse- og omsorgsministeren i 2014: Innspill om kroniske smerter.

Det er også viktig å prioritere hverdagen slik at en får minst mulig smerter. Slik at en gjør mindre av de tingene som fremprovoserer smerter og mer av de tingene som gir litt hvile. Les artikkelen kalt «Bekkensmerter» på denne siden! Artikkelen er relevant for de fleste med kroniske smerter.

Flere medlemmer sliter med senebetennelser eller såkalte tendinoser. Smerter i armer, knær eller ankler. Les artikkel av spesialist Agnar Tegnander, utgitt av Norsk idrettsmedisin om senesykdommer.

Tilbudet til kroniske smertepasienter har vært for dårlig i alt for lang tid. Det er lange ventelister for å komme inn på smerteklinikkene og noen kommer ikke inn i det hele tatt. Enkelte opplever å bli avvist fordi ventelistene er for lange. Mange har ikke smerteklinikk tilbud i nærheten, og må reise langt. Dette kan være svært vanskelig og i enkelte tilfeller umulig, og spesielt hvis vedkommende har sitteproblemer. En slik reise kan også føre til at smertene forverrer seg og dermed gjør behandlingen hensiktsløs. Økt sentralisering i helsevesenet gjør det mer vanskelig for smertepasienter. Det finnes ikke noe transport tilbud for sittehemmede.

Det er blitt lovet forbedringer for kronisk smertepasienter, men når helseforetakene må nedskjære, kommer kronisk syke/og kroniske smertepasienter nederst på prioriteringslisten og behandlingstilbudet blir dårligere for denne gruppen i stedet for bedre. Langvarig og kronisk syke må sikres rett til nødvendig helsehjelp gjennom lovverket. Så lenge helseforetakene ikke har plikt til å yte slik hjelp, kan de fritt nedlegge smerteklinikker og rehabavdelinger.

Les om myofasciell smerte i Sigrid Hørven Wigers og Arnstein Finset forskningsrapport i Medisin og Vitenskap: Myofasciell smerte og rehabilitering. Hun sier bl.a.:

«Man kan spørre om utryggheten rundt årsaken til smerten og mangelen på etablerte rehabiliteringstilbud som mange pasienter opplever, er grunnen til at Norge er «europamester» i forekomst av kronisk smerte. Hos oss er prevalensen 30 %, sammenliknet med et gjennomsnitt i Europa på 19 % (11). Manglende kjennskap til litteratur om diagnostikk og behandling av myofasciell smerte bidrar til usikkerhet om årsaken når konvensjonell utredning ikke viser noe galt. Til tross for eksisterende kunnskapsbaserte retningslinjer opplever pasientene mangel på konsensus om behandlingsstrategi. Mange forteller at de verken føler seg trodd eller ivaretatt og er fortvilet over at helsevesenet ikke klarer å finne ut hva smerten skyldes.»