Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Likemannsarbeid

Vår viktigste aktivitet

Forumet er et sosialt rom hvor medlemmene kan utveksle erfaringer og fortelle om de problemer de har.
Likemannsarbeid er å være i samme båt …

Vi har lang erfaring med likemannasarbeid fra drift av nett-forumet for smertepasienter siden 2001. Likemannsarbeidet oppleves som viktig for oss som medlemmer og er en sentral del av organisasjonenes virksomhet. Våre erfarne medlemmer og moderatorer sørger for uformell veiledning både for å sikre kvaliteten på arbeidet og for å motvirke slitasje på likemennene. Vi arbeider på dugnad!

Fordi vårt likemannsarbeid drives via Internett, når vi medlemmer over store geografiske områder, helt uavhengig av tid og sted. Muligheten til å møte likesinnede er tilstede døgnet rundt og redusert mobilitet er ingen hindring.

Vår målsetting med likemannsarbeidet er:

– Å bidra til økt kunnskap om kroniske smerter og derav nedsatte funksjoner.
– Å hjelpe mottaker til å søke videre hjelp.
– Å hindre at brukeren blir isolert.
– Å bidra til å styrke mottakers selvbilde.
– Å gjøre mottaker bevisst sin egen situasjon og rettigheter.
– Å bidra til annerkjennelse og bearbeiding av egen livssituasjon og gjennom dette oppnå økt livskvalitet .

Unngå disse fellene:

– Vær varsom med å bruke deg selv og andre som eksempler.
– Vær varsom med ord som kan tolkes feil av mottaker.
– Ikke vær avvisende i forhold til ting du blir spurt om, vær ærlig om du ikke vet svaret.
– Ikke styr samtalen. Vær en god lytter.
– Vær varsom med sensitive emner som har å gjøre med kropp, selvbilde, intimitet og seksualitet.
– Ikke gjør deg uunnværlig. Vis respekt for at mottaker har egne ressurser og kan bruke disse.
– Ikke tro at du vet bedre enn alle andre.
– Ikke ta avgjørelser for mottaker, men stol på at han/hun kan ta et selvstendig valg.
– Ikke gå inn i rollen som terapeut eller behandler. Vær deg selv.
– En likemann skal først og fremst være et medmenneske. Ikke inneha en terapirolle.
– Forsøk å behandle alle så objektivt som mulig uavhengig av personlig vennskap.