Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Sittehemning

Hvis du ikke kan sitte oppreist i flysetet, nektes du å fly. Har du sitteproblemer er du utestengt fra både transport, arbeidslivet og andre sosiale arenaer i samfunnet. Forsøker du å ta med deg en liggestol eller benk i kirken, på restaurant eller kino, risikerer du å bli bortvist.

For de fleste er det ukjent at sitteproblemer har en offentlig betegnelse som kalles sittehemning. I alt 50.000 personer rammes av sittehemning i kortere eller lengre perioder i livet. Tallet bygger på spørreundersøkelser foretatt av bl.a. Rikstrygdeverket i 2001 og NAVs statistikker.

Les mer om sittehemning.